Realizacje - pompy ciepła

Ostatnie realizacje

Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec
Pompa ciepła Hel Alpha Innotec

Pompa ciepła, Hel

Wykonano instalację kaskady kotłów gazowych 2 x 75 kW wspomaganych powietrzną pompą ciepła Alpha Innotec LW310A o mocy 31 kW przy A2/W35. W zakres prowadzonych robót wchodziło również wykonanie zakopcowanego zbiornika na gaz płynny o pojemności 6400l. Układ będzie dostarczać ciepła do ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby 42 mieszkań o łącznej powierzchni 1700 m2.

Pompa ciepła Rekowo Reda Alpha Innotec

Pompa ciepła, Rekowo

Wykonano instalację gruntowej pompy ciepła Alpha Innotec. Dolnym źródłem ciepła dla instalacji są sondy pionowe o łącznej długości 500m. Zastosowana jednostka to pompa o największej mocy grzewczej w serii Compact (18,6 kW dla B0W35). Pompa osiąga bardzo wysoki współczynnik sprawności COP. W warunkach nominalnych wynosi on 4,87. Oznacza to, że z każdej 1 kWh energii elektrycznej wykorzystanej do pracy sprężarki pompy ciepła uzyskujemy około 4,9 kWh energii cieplnej.

Pompa ciepła Hel Alpha Innotec

Pompa ciepła, Hel

Zrealizowano instalację pompy ciepła typu powietrze-woda firmy Alpha Innotec. Zastosowano jedną jednostkę grzewczą LW310A o mocy 31 kW przy A2/W35 oraz pracy dwóch sprężarek. Pompa ciepła służy do ogrzewania 8 mieszkań budynku wielorodzinnego oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Inwestycja znacząco zmniejsza koszty eksploatacyjne budynku, który do tej pory zasilany był z lokalnej sieci ciepłowniczej, wykorzystującej gaz płynny.