Realizacje - instalacje

Ostatnie realizacje

Pompa ciepła Hel Alpha Innotec

Pompa ciepła, Hel

Wykonano instalację kaskady kotłów gazowych 2 x 75 kW wspomaganych powietrzną pompą ciepła Alpha Innotec LW310A o mocy 31 kW przy A2/W35. W zakres prowadzonych robót wchodziło również wykonanie zakopcowanego zbiornika na gaz płynny o pojemności 6400l. Układ będzie dostarczać ciepła do ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby 42 mieszkań o łącznej powierzchni 1700 m2.

Pompa ciepła Rekowo Reda Alpha Innotec

Pompa ciepła, Rekowo

Wykonano instalację gruntowej pompy ciepła Alpha Innotec. Dolnym źródłem ciepła dla instalacji są sondy pionowe o łącznej długości 500m. Zastosowana jednostka to pompa o największej mocy grzewczej w serii Compact (18,6 kW dla B0W35). Pompa osiąga bardzo wysoki współczynnik sprawności COP. W warunkach nominalnych wynosi on 4,87. Oznacza to, że z każdej 1 kWh energii elektrycznej wykorzystanej do pracy sprężarki pompy ciepła uzyskujemy około 4,9 kWh energii cieplnej.

Pompa ciepła Hel Alpha Innotec

Pompa ciepła, Hel

Zrealizowano instalację pompy ciepła typu powietrze-woda firmy Alpha Innotec. Zastosowano jedną jednostkę grzewczą LW310A o mocy 31 kW przy A2/W35 oraz pracy dwóch sprężarek. Pompa ciepła służy do ogrzewania 8 mieszkań budynku wielorodzinnego oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Inwestycja znacząco zmniejsza koszty eksploatacyjne budynku, który do tej pory zasilany był z lokalnej sieci ciepłowniczej, wykorzystującej gaz płynny.