Dotacje do pomp ciepła dla wspólnot mieszkaniowych Gdynia

Dostępne w ramach miejskiego programu dotacje do pomp ciepła dla wspólnot mieszkaniowych w Gdyni umożliwiają zainstalowanie nowoczesnego systemu grzewczego w korzystnej cenie. Celem akcji jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Dofinansowanie może być przyznane na zadania związane z likwidacją źródeł ciepła na paliwo stałe, takich jak węgiel czy koks, oraz zastąpieniem ich instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii.

Ile wynosi dofinansowanie do pomp ciepła dla wspólnot mieszkaniowych na terenie Gdyni?

Dofinansowanie do pomp ciepła dla wspólnot mieszkaniowych w Gdyni jest dostępne w ramach naboru wniosków trwającego od 01.01.2024 do 01.09.2024. Inwestycje powinny być zrealizowane w roku 2025. Dotacja pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6000 złotych w przypadku wymiany na pompę ciepła lub 8000 złotych w przypadku wymiany na pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w Gdyni. O dotację z Urzędu Miasta Gdyni do pompy ciepła mogą ubiegać się nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, ale również osoby fizyczne i prawne, a także przedsiębiorcy.

Grant OZE – dotacja na zakup i montaż pompy ciepła

Warto również wspomnieć o programie Grant OZE, z którego wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać dotację na zakup, montaż oraz modernizację instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła. Wysokość wsparcia wynosi aż 50% kosztów kwalifikowanych, a budżet programu opiewa na kwotę ponad 448 mln zł. Czas trwania akcji Grant OZE przewidziany jest do 30.06.2026 lub do wyczerpania środków.

Dotacje do pomp ciepła dla domów jednorodzinnych i mieszkań w Gdyni

Właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań w Gdyni również mogą liczyć na wsparcie finansowe przy zakupie i montażu pomp ciepła.

  • Program „Czyste Powietrze” – skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i obejmuje m.in. wymianę starego systemu ogrzewania na nowoczesne pompy ciepła.
  • Program „Ciepłe Mieszkanie” – przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.

W ramach tych programów można uzyskać dofinansowanie na instalację pomp ciepła w Gdyni , a także okolicy. Wysokość dotacji zależy od zakresu prac termomodernizacyjnych oraz dochodu inwestora.