Dotacje do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych Gdynia

Dotacje do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych w Gdyni są dostępne w ramach programu dofinansowań dla mieszkańców miasta. Nabór wniosków trwa od 01.01.2024 do 01.09.2024, a realizacja inwestycji ma nastąpić w roku 2025. Dotacja może być udzielona na inwestycję obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwo stałe na niskoemisyjne, w tym mikroinstalację fotowoltaiczną wspomaganą pompą ciepła. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Gdyni do 01.09.2024.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych – program Grant OZE

Inną formą dofinansowania do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych jest program Grant OZE, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotacja może wynieść do 50% kosztów inwestycji. Pozyskane środki można przeznaczyć na montaż nowej instalacji fotowoltaicznej lub modernizację już istniejącej. Program Grant OZE umożliwia również uzyskanie dotacji do pomp ciepła dla wspólnot mieszkaniowych w Gdyni.

BGK stawia wysokie wymagania w stosunku do jakości prac instalacyjnych oraz samej instalacji, dlatego warto skonsultować się ze specjalistami, którzy opracują dokumentację projektową i zaplanują przebieg całej inwestycji.

Dotacje do fotowoltaiki dla Klientów indywidualnych

Właściciele domów jednorodzinnych również mogą liczyć na wsparcie finansowe przy inwestycji w fotowoltaikę. Klienci indywidualni mogą skorzystać z programów:

  • Czyste Powietrze – skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainwestować w instalacje fotowoltaiczne oraz inne rozwiązania proekologiczne;
  • Mój Prąd – coroczny program dofinansowania dla osób, które planują montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW, nowy nabór wniosków planowany jest w II kwartale 2024 roku;
  • ulga termomodernizacyjna – osoby fizyczne mogą skorzystać z ulgi podatkowej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, która pozwala odliczyć część kosztów inwestycji od podatku dochodowego.